جدیدترین شمارۀ «آینۀ پژوهش» منتشر شد

میراث مکتوب- دوماهنامۀ «آینۀ پژوهش» با رویکرد نقد کتاب، کتاب‌شناسی و اطلاع‌‌رسانی در حوزۀ فرهنگ اسلامی منتشر شد. این شماره از نشریه، ویژه‌نامه‌ای دربارۀ مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی است.

یکصد‌ و ‌‌هفتاد ‌‌و نهمین شماره از مجلۀ «آينه پژوهش» با نوشتارهایی از رسول جعفریان، محسن الویری، اصغر منتظرالقائم ‌و ‌ تنی چند از پژ‌وهشگران دربارۀ علامه سید جعفر مرتضی عاملی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمدعلی مهد‌وی‌راد، به عنوان سردبیر این نشریه سرمقاله‌ای با عنوان «مورخ امین، مرزبان آگاه» را به رشته تحریر در آ‌‌ورده است. وی در این نوشتار به شخصیت علمی و‌ عملی علامه مرتضی عاملی پرداخته است و وی را از تبار عالمان، متفکران مورخان و ‌برنادلان معرفی کرده که گسترۀ تتبع را با ژرفای تحقیق، غنای دانش و روش را با آگاهی‌های گسترده و نگریستن به کهن‌ترین منابع را با تأمل در جدیدترین آنها درآمیخت.

جحت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان، نیز نوشتاری با عنوان «استاد مرتضی به مثابه یک مورخ- متکلم» را در رثای این عالم فرزانه نگاشته است. از منظر جعفریان، جعفر مرتضی در مقام یک متکلم و مدافع مذهب، ر‌وش‌ها و تلاش‌های خاص خود را دارد و ‌از این جهت در ادامۀ تاریخ طولانی علم کلام در شیعه قرار می‌گیرد. وی در این نوشتار به بررسی بروز و ظهور سید جعفر مرتضی عاملی به مثابۀ یک متکلم شیعی در طرازی نوین و متناسب با شرایط جدید پرداخته و نقش وی در سنت کلامی را تبیین کرده است.

حجت‌الاسلام دکتر محسن الویری نیز با نگارش یادداشتی با عنوان «مبانی کلامی و تاریخ‌نگاری بررسی موردی: سنجش سند در نگاه علامه جعفر مرتضی» به ضرورت سازگاری سند تاریخی با پیش‌فرض‌های قطعی در نگاه علامه عاملی اشاره کرده و با دسته‌بندی دیدگاه علامه جعفر مرتضی دربارۀ پیش‌فرض‌های کلامی به بررسی سند تاریخی و بدیهی بودن تقدم پیش‌فرض‌های قطعی کلامی بر مفاد سند پرداخته است.

خوانندگان در ادامۀ مطالعۀ ویژه‌نامۀ علامه عاملی، یادداشتی با عنوان «محیط زیست و مهربانی با حیوانات از دیدگاه علامه سید جعفر مرتضی عاملی» به قلم سیدعلی حسینی را از نظر می‌گذرانند. رمضان محمدی نیز به نقش باورهای کلامی در بازسازی گزاره‌های تاریخی پرداخته است.

اصغر منتظرالقائم نیز راه‌های تشخیص اخبار صحیح از موضوع از دیدگاه ابن‌خلدون و سید جعفر مرتضی عاملی را بررسی کرده است. «درآمدی بر اصول و کارکرد نقد در الصحیح من سیرة الإمام علی (ع)» عنوان دیگر مطلبی است که علی راد نگارش آن را بر عهده داشته است.

خوانندگان در ادامه مطالعۀ این ویژه‌نامه نوشتۀ سید قاسم رزاقی موسوی را که به تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری علامه سید جعفر مرتضی عاملی پرداخته از نظر بگذرانند. علیرضا واسعی نیز قصۀ یک دیدار گفتگویی در باب تاریخ‌پژوهی را در این ‌ویژه‌نامه به چاپ رسانده است.

«معیارهای ارزیابی اخبار تاریخی در "سیرة الحسین فی الحدیث ‌ التاریخ"» نوشتۀ روح‌الله شهیدی ‌و «علامه سید جعفر مرتضی عاملی مرزبانی حساس و ژرف‌اندیش» به قلم علی‌اکبر ذاکری در کنار بخش درگذشتگان نوشتۀ ناصرالدین انصاری دیگر مطالبی است که برای مطالعۀ علاقه‌مندان تهیه شده است.

یکصد‌ و هفتاد‌ و نهمین شمارۀ مجلۀ «آینه پژ‌وهش» با سردبیری حجت‌الاسلام محمدعلی مهدوی‌‌راد به بهای یکصد‌ و شصت هزار ریال در کتابفر‌وشی‌ها ‌و روزنامه‌فروشی‌های معتبر عرضه می‌شود.

مریم مرادخانی