آخرین دفتر از «چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی»

میراث مکتوب- مجموعۀ چهار جلدی «اسلام ایرانی» حاصل بیش از بیست سال پژوهش هانری کربن دربارۀ ابعاد معنوی و فلسفی اسلام است؛ آن‌گونه که بر ذهن و ضمیر ایرانی پدیدار شده است.

این اثر نه فقط دستاورد تتبعات و تأملات عالمانه در متون، بلکه رهاورد تجربه ژرف نویسنده از عوالم معنوی ایرانیان و ارتباط وجودی کم‌نظیری است که با آن عوالم برقرار داشته است.

جلد اول این مجموعه به بررسی معنویت تشیع دوازده امامی اختصاص دارد. جلد دوم عمدتاً در پی تبیین حکمت اشراق سهروردی و طرح وی در زمینۀ احیای حکمت پارسیان باستان و به علاوه تلاقی شاخه‌های اصیل شجرۀ حکمت نبوی در اندیشۀ سهروردی و دیگر حکیمان اشراقی (افلاطونیان سرزمین پارس) است.

جلد سوم کتاب «چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» شامل دو دفتر است؛ در دفتر نخست، با عنوان «خاصان محبت» کربن به زندگی «روزبهان شیرازی» پرداخته و عرفان عاشقانۀ وی را بررسی کرده است. دفتر بعدی این مجلد، «تشیع و تصوف» نام دارد. در این دفتر کربن به سیر زندگی و افکار سید حیدر آملی، ابن ترکه و علاءالدوله سمنانی پرداخته است که وجوه بارزی از اسلام ایرانی است.

اهمیت جلد سوم این اثر در پرداختن به عشق از منظر عرفان اسلامی است. یکی از بحث‌های جذاب در فلسفه اسلامی عشق است که کربن در اثر خود به این مسئله براساس آثار روزبهان بقلی شیرازی پرداخته و آن را بررسی می‌کند. این دیدگاه در فلسفۀ اسلامی بسیار خاص و بدیع است و خود کربن هم نگاه جذابی به این دیدگاه داشته است.

بخش اول جلد چهارم، حاوی دو دفتر پنجم و ششم از دفترهای هفت‌گانۀ این مجموعه است. دفتر پنجم با عنوان مکتب اصفهان، اصیل‌ترین جریان حکمت شیعی را با محوریت میرداماد، ملاصدرا و قاضی سعید قمی بررسی کرده است. موضوع دفتر ششم مکتب شیخیه است. در این دفتر به زندگی و افکار شیخ احمد احسایی و جانشینان وی پرداخته شده است.

بخش دوم جلد چهارم حاوی دفتر هفتم از دفترهای هفت‌گانۀ این مجموعه است. در این دفتر سیرۀ امام دوازدهم (ع) در دوران غیبت صغری و غیبت کبری به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و همچنین تبیین شده است که به چه معنا آن حضرت هم خاتم ولایت است و هم خاتم فتوت.

مترجم پیشگفتار مفصلی بر این مجلد نوشته است.

با ترجمه و انتشار این اثر مجموعۀ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی هانری کربن به صورت کامل ترجمه و منتشر شده است.

مجموعۀ چهار جلدی «اسلام ایرانی» اثر هانری کربن با تحقیق و ترجمهٔ انشاالله رحمتی به همت نشر سوفیا به بهای ۷۹۰ هزار ریال به تازگی منتشر شده است.