نامزدهای گروه ادبیات جایزۀ کتاب سال معرفی شدند‌

میراث مکتوب- آثار راه یافته به مرحله دوم سی و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه ادبیات معرفی شدند.‌

در گروه ادبیات، ۱۸ کتاب در بخش‌های نقد ادبی (ترجمه)، متون قدیم، ادبیات زبان‌های دیگر و ادبیات عربی به عنوان نامزد معرفی شدند.‌

اسامی نامزدها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:‌

 

نقد ادبی (ترجمه)‌

«ادبیات جهان را چگونه بخوانیم» ‌تألیف دیوید مراش‌، ترجمه شبنم بزرگی،‌ «تفسیر و بیش‌تفسیر» تألیف امبرتواکو، ریچارد رورتی و جاناتان کالر، ترجمه فرزان سجودی‌، «درآمدی بر ادبیات تطبیقی» تألیف فرانسوا یوست ، ترجمه علی‌رضا انوشیروانی، لاله آتشی و رقیه بهادری‌، «درآمدی بر تأویل‌شناسی ادبی» تألیف پیتر سوندی، ترجمه علی محمدی‌آسیابادی‌، «زمان و حکایت» تألیف پل ریکور، ترجمه مهشید نونهالی‌، «سواد روایت» تألیف اچ. پورتر ابوت، ترجمه رویا پورآذر و نیمام اشرفی‌

 

متون قدیم‌

«حدیقة الحقیقة» تألیف مجدود بن آدم سنایی غزنوی، تصحیح محمدجعفر یاحقی و سیدمهدی زرقانی‌، «دیوان بدرشروانی» (۷۹۸ ـ۸۵۴ق) تألیف بدربن شمس‌الدین شروانی، تصحیح فاطمه مجیدی، «دیوان سیدحسن غزنوی» تصحیح عباس بگ‌جانی‌، «عجایب الدنیا ابن محدث تبریزی» تألیف ابوالموید بلخی، تصحیح علی نویدی ملاطی، ترجمه، مقدمه و تعلیقات محسن شجاعی‌

 

ادبیات زبان‌های دیگر‌

«آخرین دختر» نوشته‌ نادیا مراد، ترجمه محبوبه حسین‌زاده‌، «آواز اجساد بی‌گور»‌ نوشته جزمین وارد، ترجمه سعید کلاتی‌، «اینک خزان» تألیف اویگن روگه، ترجمه محمد همتی‌، «حکایت‌هایی برای زمانه ما باز هم حکایت‌هایی برای زمانه ما» نوشته جیمز تربر، ترجمه حسن هاشمی‌میناباد‌، «سوختگان» نوشته پاتریک وایت، ترجمه وحید فتاحی‌، «نان غربت» نوشته هانری ترویا، ترجمه علی‌داد زاویه‌

 

ادبیات عربی

«درگاه گچین» نوشته احمد سعداوی، ترجمه امل نبهانی، «ورم» نوشته ابراهیم الکونی، ترجمه محمدعلی عسگری