مقایسۀ مسیح‌شناسی رودُلف بولتمان و مولانا جلال‌الدین

میراث مکتوب- مسیح‌شناسی حوزۀ مطالعاتی بسیار مهمی در الهیات مسیحی است که به تبیین و تفسیر حیات و هویت مسیح و به‌طور کلی نقش و جایگاه او در مسیحیت می‌پردازد.

اهمیت و جایگاه اساسی مسیح محدود و منحصر به مسیحیت نیست. اسلام و یهودیت نیز، هر یک از منظر خاص خود از او سخن به میان می‌آورند. در دین اسلام این عارفان بوده‌اند که در آراء و آثار خویش از مسیح به عناوینی چون نبی و ولی خدا یاد کرده‌اند. رودُلف بولتمان از الاهیدانان بزرگ مسیحی است که در حوزه‌ مسیح‌شناسی آراء و آثار مهمی دارد و مولوی نیز در آثار خویش، به ویژه مثنوی معنوی، از مسیح یاد کرده است. او از منظر عرفان اسلامی به شخصیت و تعالیم مسیح می‌نگرد و نوعی مسیح‌شناسی اسلامی ارائه می‌دهد. با این وجود می‌توان میان بعضی بن‌مایه‌های مسیح‌شناسی مولانا و بولتمان تشابهاتی مشاهده کردد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان «مسیح جان و مسیح ایمان» به بحثی مقایسه‌ای در باب مسیح‌شناسی رودُلف بولتمان و مولانا جلال‌الدین اختصاص دارد.

این نشست با سخنرانی فاطمه لاجوردی و محمد صبائی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود.

گفتنی است رسالۀ‌ دکترای محمد صبائی با عنوان «مسیح‌شناسی در سنت مسیحی و اسلامی با تأکید بر آراء رودُلف بولتمان و مولانا جلال‌الدین» به تازگی به عنوان برگزیدۀ نهمین دورۀ جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی در حوزۀ ادیان و عرفان شناخته شده است.