نگاهی به کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا

میراث مکتوب- یکصد و پنجمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» روز چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1396 برگزار شد.

در این نشست احسان شواربی، دانش­‌آموختۀ باستان­شناسی دانشگاه تهران دربارۀ این کتیبه سخنرانی کرد.

در تابستان سال 2016، پایگاه باستان‌شناسی فاناگوریا در جنوب روسیه از کشف قطعه‌ای از یک کتیبۀ هخامنشی خبر داد. اثرِ موردِ بحث قطعه‌ای از یک سنگ تراش‌خوردۀ مرمرین است که بر روی آن بخشی از یک متن به خط میخیِ پارسی باستان باقی مانده است. طبق تخمین کاوشگران، نوشتۀ بازمانده بر روی این سنگ تنها بخش کوچکی از یک متن سلطنتی هخامنشی است. از آنجا که بخشی از نام داریوش در این تکۀ بازمانده قابل تشخیص است، می‌توان تاریخ حجاری این کتیبه را به دورۀ فرمانروایی داریوش یکم هخامنشی منتسب کرد.

پرسش‌های محوری جهت‌دهنده به یکصد و پنجمین نشست علمی مؤسسۀ میراث مکتوب این بود که چگونه کتیبه‌ای هخامنشی از آن منقطه سر درآورده است؟ و آیا لشکر داریوش هرگز به این سرزمین پای گذاشته است؟

شورابی در این نشست، نخست به متن این سنگ‌نبشته پرداخت و سپس دربارۀ محل کشف آن بحث کرد.

گزارش تصویری این نشست را می‌توانید در اینجا ببینید.