نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر

میراث مکتوب- یکصد و ششمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر» با گزارش‌های جلیل نوذری و سخنرانی ملیحه مهدی‌آبادی و محمود جعفری دهقی، روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 در کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

کهن دیار خوزستان سرزمین نگارکندها و کتیبه‌های گوناگون است. مردم این دیار از اعماق دور تاریخ تا ایلامی‌ها و الیمایی‌ها و تا همین اواخر رد گذر خود در تاریخ را بر سنگ‌ها نقش و نقر کرده‌اند.

در نبود نسخه‌های خطی در برخی از نواحی و دوره‌های تاریخی، نوشته‌هایی بر کوه و سنگ و بر پشت شیرهای سنگی مکتوب ارزشمندی است که با توجه به جنس ضعیف سنگ‌های برخی نقاط  دیرپرداختن به آن‌ها موجب خسارت جبران‌ناپذیر است.

در نشست «نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر» که با همکاری انجمن ایران‌شناسی برگزار شد، با نمایش عکس، نقش و نوشته‌های باقیمانده بر سنگ و صخره‌ها در رامهرمز، ایذه، تنگ بتان، تنگ سولک، اندیکا، معرفی شد.

گزارش تصویری این نشست را می‌توانید در اینجا ببینید.