حقایق (اخلاق و احکام دینی ـ فارسی)

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

حقایق
(اخلاق و احکام دینی ـ فارسی)

پدیدآور: ناشناخته
تاریخ نگارش: سده های 6 و 7 ق
تعداد اوراق: 113برگ (نسخۀ پاریس) /267 ص (نسخۀ چین)
محل نگهداری: کتابخانۀ ملی پاریس، به شمارۀ SP 2066 و نیز نسخۀ چین که عکس آن در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 1474 (عکسی) محفوظ است.

توضیح: از این نگارش نخست در فهرست پاریس و نیز گزارشی که مرحوم دانش پژوه از این نسخه مجدداً در نشریۀ نسخه های خطی عرضه کرد، یاد شده است (نشریۀ نسخه های خطی، ج 9، صص280-281). موضوع و کمیت آن در نوشتۀ دانش پژوه «اخلاق عرفانی» در 22 باب دانسته شده است. نسخۀ دیگری که از این اثر می شناسیم نسخۀ چین است که عکس آن در کتابخانۀ آیت لله مرعشی محفوظ است و جناب حافظیان در معرفی این نسخۀ عکسی همۀ گفتنی ها را گفته اند (فهرست عکسی مرعشی، ج4 صص 339 -341).
ایشان همچنین افزوده است که نسخۀ دیگری نیز از این اثر در کتابخانۀ مسجد دون شۀ چین موجود است. اما به نظر می رسد این نسخه که عکس آن از چین تهیه شده و، طبق معمولِ نسخه های چین، مهر و شمارۀ ثبت ندارد همان نسخۀ مسجد دون شه است. این اثر از نگارش های فوق العاده مهمی است که توسط مسلمانان چین خوانده می شده (نسخۀ پاریس نیز از چین خریداری شده است زیرا دارای حواشی و زیرنویس های چینی است) و چه بسا نگارندۀ ناشناس آن از مسلمانان فارسی نویس چین و یا ماوراءالنهر باشد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.