هم‌اندیشی با نویسندۀ «فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان»

میراث مکتوب- یکصد و نهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به هم‌اندیشی با دکتر عارف نوشاهی در روز دوشنبه، 13 اسفندماه 1397 در کتابخانۀ دیپلماتیک مؤسسۀ فرهنگی اکو اختصاص داشت.

دیگر سخنرانان این مراسم، دکتر محمدمهدی مظاهری، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو، دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و خانم دکتر فریبا افکاری، استاد دانشگاه و متخصص نسخ خطی بودند.

دکتر عارف نوشاهی محقق و نسخه‌شناسی است که فعالیت‌های ارزشمندی ارزشمندی در زمینۀ شناسایی نسخ خطی فارسی در منطقۀ شبه قارۀ هند انجام داده است. از جمله اثار ماندگار وی تدوین دورۀ چهار جلدی «فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان» است. این کتاب که توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده به عنوان اثر شایستۀ تقدیر در سی و ششمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی معرفی شده است.