معرفی نامزدهای دوسالانۀ «نقد زرین»

هیئت مدیرۀ انجمن علمی نقد ادبی ایران پس از بررسی داوری‌های 37 مقاله راه‌یافته به دور سوم جایزۀ دوسالانۀ «نقد زرین»، شش پژوهشگر زیر را به ترتیب حروف الفبا نامزدهای دریافت نخستین دورۀ جایزۀ دوسالانۀ دکتر عبدالحسین زرین‌کوب با نام نقد زرین اعلام کرد:

داوود پورمظفری برای مقاله «کلان‏ساختار مقامات صوفیان»

سینا جهان‌دیده برای‏ مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی...»

قاسم درزی برای مقاله «استعاره و میان‏رشتگی»

الهام سیدان برای مقاله «بررسی و تحلیل مؤلفه مکان در تجربیات و پدیدارهای عرفانی»

محمد غفاری برای مقاله «بررسی تطبیقی دو رویکرد تحلیلی و اروپایی در فلسفۀ ادبیات»

رحمان مشتاق‌مهر برای مقاله «بازخوانی تعلیقات شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس»

گفتنی است از بین شش نامزد یادشده سه پژوهشگر جوایز اول تا سوم شامل تندیس، سپاسنامه و جایزۀ نقدی را در مراسم اختتامیۀ جایزه که در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 و در محل مؤسسۀ خانۀ کتاب برگزار خواهد شد، دریافت خواهند کرد.

ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دبیر دوسالانه «نقد زرین»، سیدعلی قاسم‏زاده، عضو هیئت مدیره انجمن و دانشیار دانشگاه بین‏‌المللی‌ امام خمینی(ره) قزوین، معاون علمی جایزه و حسن گوهرپور، نویسنده، روزنامه‌نگار حوزۀ فرهنگ و منتقد ادبی دبیر اجرایی دوسالانه «نقد زرین» هستند.

انجمن علمی نقد ادبی ایران و مؤسسۀ خانۀ کتاب برگزارکنندگان و دانشگاه لرستان، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی از حامیان این جایزه هستند.