کتاب «بحیره» رونمایی می‌شود

میراث مکتوب- یکصد و شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب تازه منتشر شدۀ «بُحَیره» اختصاص دارد.

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مجموعۀ سه جلدی «بحیره (در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری)» تألیف میرمحمدهاشم‌بیگ فزونی استرآبادی را به تازگی با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح چاپ و منتشر کرده است.

میر محمدهاشم‌بیگ فزونی استرآبادی، نویسندۀ بحیره، زمانی دراز از عمر خویش را به سیر و سیاحت گذرانده، دستگاه‌های حاکمان هند و دربارهای شاهان دکن را آزموده، به زیارت خانۀ خدا شتافته، خطرات بسیاری در سفرهای خویش از سر گذرانده و حاصل خوانده‌ها، دیده‌ها و شنیده‌های شگفتش را در دو کتاب بُحَیره و فتوحات عادلشاهی گرد آورده است.

«در مکارم اخلاق»، «در عدالت و انصاف سلاطین کارآگاه»، «در اظهار کرامات و خوارق عادات»، «در حسن تدابیر سلاطین با اقتدار و وزراء کامکار و غیرهم»، «در غفلت ملوک نامدار و سلاطین عالی‌تبار»، «در شجاعت شجاعان روزگار»، «در آثار قتّالان قتّاک و خون‌ریزان بی‌باک»، «در اعاظم حروب و ظهور عنایات حضرت علّام الغیوب» از جمله باب‌ها و فصول این اثر در جلد نخست است.

«سخاوت سلسلۀ برامکه»، «در عشق طوایف انام و جگر‌سوختگان خون‌آشام»، «در فراست زیرکان»، «در حالات حکماء حکمت‌پژوه»، «در بیان رؤیای صادقۀ سریع‌الاثر»، «در غرایب براری ربع مسکون و حیوانات آن» و «در بیان غرایب انهار ربع مسکون» از جمله موضوعات جلد دوم کتاب بحیره است.

«در بیان ‌نادر احجار و یواقیت آبدار»، «در بیان عجایبات مار و اژدها و غیرهما»، «در بدایع اشجار و آثار قدرت کردگار»، «در بیان امور بدیعه و حالات عجیبه» از جمله موضوعاتی است که در جلد چهارم این اثر آمده است.

در نشست رونمایی از کتاب بحیره آقای مرتضی موسوی و خانم رضوان مسّاح به معرفی مؤلف و محتوای اثر خواهند پرداخت و آقایان دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی با موضوع «فواید و بدایع اخبار ایران و هند در بحیره»، دکتر عباس احمدوند با موضوع «عجایب‌نویسی، حرکت بر لبۀ باریک دانش و فانتزی» و دکتر محمد جعفری قنواتی با موضوع «روایت‌های ادب عامه در بحیره» سخنرانی خواهند کرد.

نشست رونمایی و معرفی کتاب بحیره ساعت 15 تا 17 روز دوشنبه 28 بهمن‌ماه در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به آدرس تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 1182، طبقه دوم، برگزار می‌شود.