نشست «مسئله‌یابی و موضوع‌شناسی در تاریخ فرهنگی»

میراث مکتوب- پژوهشکدۀ علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری گروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ نخستین نشست تخصصی «مسئله‌یابی و موضوع‌شناسی در تاریخ فرهنگی» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور و سخنرانی دکتر داریوش رحمانیان، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر عباس احمدوند، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمدامیر احمدزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

نشست «مسئله‌یابی و موضوع‌شناسی در تاریخ فرهنگی» روز دوشنبه، 28 بهمن‌ماه 1398 ساعت 10 تا 13 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند (64 غربی) برگزار می‌شود.