«بر آستان آسمان» منتشر شد

میراث مکتوب- میرجلال‌الدین کزازی، شاعر و استاد ادبیات فارسی، مجموعۀ شعر «بر آستان آسمان» را روانۀ بازار کتاب کرد.

کزازی در مقدمۀ این اثر که از سوی نشر گویا منتشر شده، ضمن اشاره به چاپ این مجموعه شعر به عنوان هفتمین اثر خود نوشته است: «این هفتمین دفتر که «بر آستان آسمان» نام گرفته است و امید می‌برم که همچون دفترهای دیگر، بلندبخت و نیک‌اختر افتد و خوشایند و دلپسند ادبدانان و سخن‌سنجان، سروده‌های در پیوسته در سال ۱۳۹۷ را در بردارد! راستی را که بر آستان آسمان هشتمین اثر می‌بایسته است بود؛ لیک دفتر هفتمین که در این خَم چرخ نامیده شده است و در آن، سروده‌های سال ۱۳۹۶ فراهم آمده است، هنوز در این خَم مانده است و تا کنون از چاپ بیرون نیامده است و به کردارِ نوعروسی شرمگین و ‌هر هفت کرده، روی در پرده نهفته است».

کزازی در ادامۀ مقدمۀ خود با اشاره به اینکه، شعرش در وی جوشیده و بر زبان و خامه‌اش روان شده است، به این موضوع اشاره کرده که شمار دفتر شعرش از تعداد کتاب‌های وی کمتر است.

این استاد ادبیات فارسی ادامه داده است: «بر آستان آسمان، تا آنجا که من می‌دانم، گونه یا کالبدی نوآیین و بی‌پیشینه در سخن گراسنگ و دیرباز پارسی، دیده می‌آید که می‌توانم آن را چارانه‌ها، یا چارگانه‌های به هم پیوسته نامید. در این کالبد یا گونه، چندین چارانه یا رباعی، نیز چارگانه و یا سروده‌هایی در دو بیت و در پیوسته در آهنگ و وزنی دیگر، گِرگرد یا مجموعه‌ای را پدید می‌آورند.

 

 

نخستین شعر این مجموعه «بهار روزگاران» نام دارد. برخی ابیات آن به این شرح است:

«از راه رسد، نگر، بهاران

گل مژده بَرَد به نزدِ یاران

کـ:«آیید به باغ، مست و سرخوش؛

هین! بزم بهینِ باده‌خواران

...

تا چشم به هم زنی خزان است؛

بَر بهره، زهر دمِ بهاران.»

 

«جهانی از مهر  در خاک» شعر دیگری از کزازی است که در سال ۱۳۹۷ آن را سروده است. در بخشی از این شعر می‌خوانیم:

«جهانی مهر اکنون خفته اینجاست؛

مِهین گنجی گران بِنْهفته اینجاست.

من آشفته از آنم کان دلِ پاک،

 ز شورِ مهر خود، اَلُفته اینجاست؛

اگر تن پژمُرَد، در خاک تیره،

بدان؛ جان، این زمان، بشکفته اینجاست»

 

خوانندگان « بر آستان آسمان» مجموعه شعرهایی از میرجلال‌الدین کزازی با موضوعات ایران و آیین‌های سنتی این کشور را از نظر می‌گذرانند.

از آنجا که نثر ساده و پای‌بند به اصول ادبیات فارسی در تشویق علاقه‌مندان و دانشجویان به مطالعه آثار ادبی و اشعار تأثیر بیشتر دارد، باید به این نکته اشاره کرد که، میرجلال‌الدین کزازی، با نگارش نثری مغلق و پیچیده با واژگان نامتعارف که در هیچ فرهنگ لغتی نمی توان یافت، شانس مطالعۀ مقدمۀ اثر را از برخی خوانندگان علاقه‌مند سلب می‌کند.

نشر گویا مجموعه شعر «بر آستان آسمان» را با قیمت ۴۸ هزار تومان راهی بازار کتاب کرده است.

مریم مرادخانی