گنج گوهربار یا مبالغۀ مستعار

میراث مکتوب- دربارۀ میزان قدرت اندیشه‌وری و ایجاد دبستان‌های مستقل معرفتی بزرگان سنتی ما ـ به‌ویژه صوفی‌مشربان ـ نکته‌ها و گفته‌های فراوان از گذشته تا امروز، موافق و مخالف، مطرح‌شده و ناگزیر گروه‌های اجتماعی مختلفی را به دنبال خود کشانده است. مخالفان اساساً منکر بسیاری از ارجمندی‌ها و تأثیرگذاری‌های مثبت و ممتد و عمیق اینان شده‌اند و در برابر، برخی از موافقان تا بدان‌جا پیش رفته‌اند که برای مثال مولانا جلال‌الدین را بزرگ‌ترین متفکر تاریخ فرهنگ ایرانی اسلامی و حتی بشری قلمداد کرده‌اند و گروهی دیگر با تکیه بر همین نوع گزاره‌ها، شمس تبریز را از این مرتبه هم والاتر دانسته و بالاتر برده و بر آن شده‌اند که وقتی شمس، فردی چون مولانا را شیفته و شیدای خود نموده است پس باید ژرفا و بلندای فکری و شخصیتی بس بیشتر از او داشته باشد و مشهوراتی همانند این.

البته در بی‌همتایی و تأثیرگذاری این نخبه‌های بی‌مانند فرهنگ ما ـ موافق باشیم یا مخالف ـ هیچ شک و تردیدی نیست و این قولی است که غالباً جملگی برآن‌اند؛ هر چند تا به امروز کمتر گفتمانی به‌صورت مستدل و مستند و دور از غوغاها و غلبه‌های مد شده و عمدتاً مدرن، به این مدعیات، به‌ویژه در باب شمس درخشان تبریز، پرداخته است.

در نوزدهمین و بیستمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به یکی از این ساحت‌ها پرداخته خواهد شد و کوشش می‌شود عیار گفته‌های شمس دربارۀ مسالۀ بغرنج بدعت و متابعت ـ به دور از هیاهو و غوغا ـ نقد و تحلیل شود. پرسش اصلی در این نشست‌ها آن است که نکته‌ها و مقالات شمس واقعاً چون گنجی است گوهربار یا مثل بسیاری از حرف‌های دیگر و دیگران مبالغاتی است مستعار؟

نوزدهمین و بیستمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی با موضوع «تحلیل انتقادی گفتمان شمس تبریزی در باب بدعت و متابعت» با سخنرانی دکتر مهدی محبتی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

این نشست‌ها روز چهارشنبه سی بهمن و هفتم اسفند، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچۀ سوم برگزار می‌شود.