نشست رونمایی کتاب «بحیره»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی این مؤسسه امروز دوشنبه 28 بهمن‌ماه 1398 با رونمایی و معرفی کتاب تازه منتشر شدۀ «بحیره (در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری)» تألیف میرمحمدهاشم‌بیگ فزونی استرآبادی برگزار شد.

در این نشست پس از ارائۀ توضیحاتی از سوی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، آقای مرتضی موسوی و خانم رضوان مسّاح، مصححان این اثر، به معرفی مؤلف و محتوای آن پرداختند.

در ادامه نیز آقایان دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی با موضوع «فواید و بدایع اخبار ایران و هند در بحیره»، دکتر عباس احمدوند با موضوع «عجایب‌نویسی، حرکت بر لبۀ باریک دانش و فانتزی» و دکتر محمد جعفری قنواتی با موضوع «روایت‌های ادب عامه در بحیره» سخنرانی کردند.