«شب هرات» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- «شب هرات» توسط انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری مؤسسۀ فرهنگی اکو، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

این نشست ساعت 17 روز دوشنبه 5 اسفندماه 1398 در مؤسسۀ فرهنگی اکو به آدرس اقدسیه، خیابان مود دانش، کوچۀ باقر النمر، پلاک 10 برگزار می‌شود.