هفتاد و هشتمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب (بخش نخست)

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 30 بهمن‌ماه 1398، هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی آثار تازه منتشر شده و ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه پرداخت.

وی در ادامه ضمن معرفی میهمانانی که برای نخستین بار در این محفل حضور یافته بودند، از برخی از آنان خواست که سخنانی دربارۀ فعالیت‌های خود برای حاضران بیان کنند.

دکتر عبدالحق امیری، از مقامات سازمان ملل و اهل کشور افغانستان، ماکان زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه، دکتر رضا صدوقی، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و نویسندۀ کتاب فقر تفکر فلسفی و مسعود طاهری، مستندساز از میهمانانی بودند که در جمع حاضران در هفتاد و هشتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخن گفتند.

در ادامۀ نشست نیز دکتر محمدرضا توکلی صابری که چندی پیش صد و پانزدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «شعبده در متون کهن ایرانی» با حضور و سخنرانی ایشان برگزار شده بود، به اجرای چند ترفند شعبده‌بازی پرداخت.

پایان‌بخش این نشست آوازخوانی استاد صدیق تعریف، از چهره‌های شناخته شدۀ موسیقی سنتی ایرانی، بود.

دکتر علی موسوی گرمارودی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر محمدرضا توکلی صابری، دکتر مهدی محقق دکتر علی موسوی گرمارودی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر محمدرضا توکلی صابری، دکتر مهدی محقق
دکتر اکبر ایرانی، سعید رضادوست، دکتر سید محمد عمادی حائری، پروفسور یوسف ثبوتی، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، احمد ناهید دکتر اکبر ایرانی، سعید رضادوست، دکتر سید محمد عمادی حائری، پروفسور یوسف ثبوتی، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، احمد ناهید
دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی، منوچهر صدوقی سها دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی، منوچهر صدوقی سها
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر علی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر علی موسوی گرمارودی، پروفسور یوسف ثبوتی
دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، شاه‌منصور شاه‌میرزا ‌ دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، شاه‌منصور شاه‌میرزا ‌
دکتر محمدعلی سلطانی، صدیق تعریف (خواننده)، محمدجواد جدی دکتر محمدعلی سلطانی، صدیق تعریف (خواننده)، محمدجواد جدی
فریبا مقصودی (خوشنویس)، دکتر محمدعلی سلطانی فریبا مقصودی (خوشنویس)، دکتر محمدعلی سلطانی
دکتر محمد باقری، فرهاد طاهری، جمشید کیان‌فر دکتر محمد باقری، فرهاد طاهری، جمشید کیان‌فر
احمد ناهید، دکتر توفیق سبحانی، اسفندیار معتمدی احمد ناهید، دکتر توفیق سبحانی، اسفندیار معتمدی
محمدجواد جدی، علی‌اصغر میرزایی مهر محمدجواد جدی، علی‌اصغر میرزایی مهر
پروفسور یوسف ثبوتی پروفسور یوسف ثبوتی
دکتر عبدالحق امیری (از مقامات سازمان ملل) دکتر عبدالحق امیری (از مقامات سازمان ملل)
دکتر پیام شمس‌الدینی دکتر پیام شمس‌الدینی
دکتر جزایری دکتر جزایری
ماکان زهرایی (مدیر انتشارات کارنامه) ماکان زهرایی (مدیر انتشارات کارنامه)