تصحیح دو رساله دربارۀ اسطرلاب از ابوریحان بیرونی

میراث مکتوب- دو رسالۀ عربی از ابوریحان بیرونی به عنوان رسالۀ دکترا توسط پویان رضوانی در سپتامبر 2019 در دانشگاه اوترخت هلند دفاع شده است.

عنوان این رساله «تصحیح متن عربی، ترجمه و شرح به انگلیسی دو رساله در اسطرلاب تألیف ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (362-440)» است.

«مقالة فی التطریق إلی استعمال فنون الأسطرلابات» و «کتاب فی إخراج ما فی قوة­ الأسطرلاب إلی الفعل» دو رساله‌ایست که پویان رضوانی با راهنمایی استاد راهنمای خود، پروفسور یان پیتر هوخندایک، آن‌ها را تصحیح و به انگلیسی ترجمه و شرح کرده است.

بخش­‌هایی از مقدمه این رسالۀ دکترا به اطلاعاتی کلی دربارۀ نجوم کُروی، پیشینۀ اسطرلاب و آثار بیرونی دربارۀ اسطرلاب اختصاص دارد.

فهرست و مقدمه رساله دکتری پویان رضوانی را می‌توانید از اينجا دانلود کنید.

شایان ذکر است که متن کامل این رساله تا چند ماه دیگر در سایت دانشگاه اوترخت (www.uu.nl) بارگذاری خواهد شد.

منبع: پایگاه نسخ خطی