انتشار جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ «کتاب شیعه»

میراث مکتوب- شماره ۱۵ و ۱۶ فصلنامه «کتاب شیعه» به صاحب امتیازی مؤسسۀ کتابشناسی شیعه و مدیرمسئولی حجت‌الاسلام رضا مختاری، ویژۀ تراجم، کتاب‌شناسی، نسخه‌پژوهشی و نقد کتاب، منتشر شد.

در این شماره شش مقالۀ عربی، ده مقالۀ فارسی، چهار مقاله در بخش زندگی‌نامه‌های خودنوشت، چهار مقاله در بخش اجازات، یک مقاله در بخش کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی، دو مقاله در بخش معرفی و نقد و یک مقاله در بخش کتاب پیوست چاپ شده است.

مقالات عربی: «اوجز الحواشی علی رجال النجاشی (القسم الثانی)/ السید عبدالستار الحسنی»، «العلل للفضل بن‌شاذان/ السید محمدرضا الحسینی السیستانی»، «الضیاء النبوی فی ترجمه الشریف المحدث ابی‌القاسم جعفربن محمد الموسوی العلوی/ احمد خامه‌یار»، «السیدحسن ابن السید علی‌آقا ابن السید محمدحسن الحسینی الشیرازی (ت۱۳۹۱) ترجمته، اجازاته، وثائقه/ احمدعلی مجید الحلی»، «اعلام السنه فی طبقات اعلام الشیعه (القرن السابع و القرن الثامن)/ الشیخ محمدکاظم المحمودی؛ مراجعه و تعلیق: السید عبدالستار الحسنی»، «سیره آیه‌الله الفقیه السید مرتضی المرتضوی اللنگرودی (ت۱۳۸۳)/ مسلم الشیخ محمدجواد الرضائی»، «من مشاهیر المدفونین فی العتبه العسکریه المقدسه/ حمید مجید هدو».

مقالات فارسی: «حاج‌آقا ابوالفضل موسوی زنجانی (م۱۴۱۴ق) در کلام آیت‌الله شبیری زنجانی/ محمدجواد شعبانی‌فرد»، «درباره تخریب قبور ائمه بقیع علیهم‌السلام/ رضا استادی»، «میرزای بزرگ شیرازی و سامرا/ رضا مختاری»، «سرگذشت آقا میرزا سلیمان محسن اردبیلی (م۱۳۹۳ق) و اساتید وی/ یوسف محسنی اردبیلی (م۱۳۹۰ش)؛ به کوشش: منوچهر صدوقی سها»، «مرغِ هندوستان برشاخسارِ ایران/ علی ابوالحسنی منذر؛ به کوشش: محمدصادق ابوالحسنی»، «سرگذشت آیت‌الله حاج سید محمدکاظم مرتضوی و دو فرزند روحانی‌اش/ علی مختاری»، «أسما من استبصر من العلماء/ میرمحمدحسین خاتون‌آبادی (م۱۱۵۱ق) به کوشش: علی‌اکبر صفری»، «خاندان فاضلی خویی/ محمد الوانساز خوئی»، «سرگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین احمدی گلپایگانی/ علی حسن‌بگی»، «شیخ باقر شریف قرشی تاریخ‌نگار برجسته/ عبدالله امینی‌پور».

زندگی‌نامه‌های خودنوشت: «السیره الذاتیه للسید محمدحسین الشهرستانی (۱۲۵۵-۱۳۱۵)/ السید احمد الحسینی الاشکوری»، «السیره الذاتیه للسید عبدالحسین آل کونه (۱۲۶۸-۱۳۶۶) مع اجازاته/ محمدحسین الواعظ النجفی»، «السیره الذاتیه للسید محمدعلی الکاظمینی البروجردی (۱۳۰۳-۱۳۸۱ش)/ الشیخ ولی القربانی»، ‌«السیره الذاتیه للعلامه المحقق الشیخ محمدباقر المحمودی (۱۳۴۳-۱۴۲۳)/ الشیخ محمدکاظم المحمودی».

اجازات: «اجازه شیخ احمد جزایری (م۱۵۰۱) به شیخ عبدالنبی بحرانی شیرازی/ به‌کوشش علی کرباسی‌زاده»، «اجازات و شرح حال آخوند ملأ عبدالخالق یزدی (۱۲۰۶-۱۲۶۸)/ هادی مکارم تربتی»، «اجازات و مکتوبات سیدحیدر نجفی شمشیری بلخابی (۱۲۹۱-۱۳۵۶)/ سید محمدحیدر فاضلی بلخابی»، «دو اجازه حکیم متاله سید ناصرالدین حجت نجف‌آبادی (م۱۳۶۰)/ به‌کوشش: محمدجواد نورمحمدی».

کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی: «گنج از یاد رفته؛ بازخوانی مجموعه شماره ۱۵۱ کتابخانه بزرگ آیت‌الله مرعشی نجفی (ره)/ ابوالفضل حافظیان».

معرفی و نقد: «آشنایی با مجلد بیست و چهارم دانشنامه جهان اسلام» و «نگاهی به کتاب قبسات من علم الرجال/ محمدباقر ملکیان».

کتاب پیوست: «تعلیقات علی الکنی و الألقاب/ السید محمدعلی الروضاتی/ محمد برکت/ محمدکاظم المحمودی/ الشیخ ولی القربانی».

 

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های مؤسسۀ کتابشناسی شیعه و مجلۀ «کتاب شیعه» را از محل‌های زیر تهیه نمایند:

۱ - قم. مؤسسۀ کتابشناسی شیعه (نیروگاه. خیابان توحید. کوچه ۷. شماره ۲۲) تلفن: ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۱۲ و ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۳۲

۲ - قم. کتاب‌فروشی کلبه شروق (قم ابتدای خیابان صفائیه) تلفن: ۰۲۵۳۷۸۳۸۱۴۴

۳-  قم. انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی (خیابان ارم) تلفن: ۰۲۵۳۷۷۳۹۰۹۷

۴-  قم. بوستان کتاب  ـ  شعبه قم  ـ  (چهارراه بیمارستان  ـ  شهدا  ـ ) تلفن: ۰۲۵۳۷۸۳۱۷۲۰

۵ - تهران. کتاب‌فروشی مرجع (بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی، نرسیده به میدان فلسطین) تلفن: ۰۲۱۸۸۹۶۱۳۰۳

۶-  تهران. بوستان کتاب  ـ شعبه تهران ـ  (خیابان انقلاب بین خیابان فلسطین و وصال پلاک ۹۵۱) تلفن: ۰۲۱۶۶۹۶۹۸۷۸

۷ - تهران. انتشارات دارالعلم. انقلاب خ دوازده فروردین پاساژ ناشران تلفن: ۰۲۱۶۶۹۵۵۴۰۵

۸ - تبریز. کتاب‌سرای دریا (اول خیابان طالقانی جنب مصلی امام) تلفن: ۰۴۱۱۵۵۳۱۳۶۳

۹-  مشهد. انتشارات امام  ـ  رجب زاده  ـ  (چهارراه دکتری) تلفن: ۰۵۱۳۸۴۳۰۱۴۷

۱۰-  مشهد. بوستان کتاب  ـ شعبه مشهد ـ  (چهارراه خسروی خیابان شهید رجایی جنب مجتمع یاس) تلفن: ۰۵۱۳۲۲۳۳۶۷۲

۱۱ - اصفهان. کتاب‌فروشی فدک (خیابان فروغی کوچه امیرکبیر) تلفن: ۰۹۱۲۷۵۰۶۱۹۱

۱۲ - النجف الاشرف /شارع الرسول/ دارالبذره تلفن +۹۶۴ ۷۸۰ ۲۴۵ ۰۲۳۰