شمارۀ دهم مجله «آنگاه» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ دهم مجلۀ «آنگاه» با عنوان فرعی «بوشهر؛ دروازۀ مدارا» به مدیرمسئولی آرش تنهایی و معاون سردبیری حسین گنجی منتشر شد.

جلد این شمارۀ «آنگاه» مزین به تصویر صادق چوبک، شاخص‌ترین چهرۀ ادبی بوشهر و نویسندۀ داستان‌های برجسته‌ای همچون تنگسیر و سنگ صبور است. چوبک را همراه با صادق هدایت و بزرگ علوی از پدران داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند.

در این شماره در یادداشت محمد بهشتی در توصیف بوشهر آمده است:

«بوشهر مثال یک شهر ایرانی در مقیاس ملی است؛ همچون تهران. اندامی است از اندام‌های پیکری واحد که ایران می‌خوانیمش. مثل بوشهر در نسبت با فرهنگ ایرانی همچون کسی است که در توفان سهمگین سلطۀ استعمار بر جهان، که همه چیز را از جایش اخراج می‌کرد، در دورانی کوتاه، تجربۀ عشقی روح‌افزا را از سر گذراند و در همان اندک مجالی که برای همنشینی یافت از آن طرفی بربست. ظاهر امروزین او هر چند تکیده و خسته است، اما هنوز هم در عمق چشمانش حکایت دلدادگی خواندنی است؛ این همان کیفیت یگانه‌ای است که در آبادان یا بندرعباس و دیگر بنادر پس از آن تکرار نشد».

آنگاه در این شماره با گفتارها و نوشتارهایی از: مهتاب ابراهیم‌زاده، الهام احمدپور، امید اخوی، غلامرضا امیرخانی، فروغ بحرینی، سید محمد بهشتی، صدف پورشکیبایی، علی پیرمرادی، محمد تهامی‌نژاد، اسماعيل حسام مقدم، حسین حسینی، گالیا حق‌پرست، سید جعفر حمیدی، محمدرضا حمیدی، تورج دریایی، حمید رادمهر، هاجر رزم‌پا، شهرام زرگر، فروزان زیبای، منیره زینلی، فرحان سنبل‌دل، خسرو سینایی، زری شش‌بلوکی، محسن شریفیان، مریم شهبازی، فاتح صهبا، ایرج صغیری، احمد طالبی‌نژاد، حمیدرضا ظرافت، احسان عبدی‌پور، داریوش غریب‌زاده، عبدالرسول غریبی، ويلم فلور، امیررضا محمد، حمیدرضا محمدی، عبدالکریم مشایخی، مریم منوچهری، حمید مؤذنی، محسن موسوی میرکلایی، سعید مهیمنی، مهدی نوروز، ناصر وژدان، سید قاسم یاحسینی، به مدیر مسئولی آرش تنهایی و معاون سردبیری حسین گنجی در ۲۴۰ صفحه به چاپ رسیده است.

شماره دهم آنگاه هم اکنون در کتابفروشی‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی توزیع و در دسترس است. همچنین خوانندگان می‌توانند با مراجعه به سایت آنگاه به نشانی  www.angahmag.com مجله را به صورت آنلاین سفارش داده و از طریق پست دریافت کنند.