دسترسی اینترنتی به فایل‌های «پروژۀ ملی نسخه‌های خطیِ» هندوستان

میراث مکتوب- در سالِ 2003 وزارتِ گردشگری و فرهنگِ هندوستان برایِ حفاظت، نگهداری و دیجیتال کردنِ مدارک، اسناد و نسخه‌هایِ خطّی «پروژۀ ملّیِ نسخه‌هایِ خطّیِ» را راه‌اندازی کرد.

یکی از فعالیت های این اداره، چاپ نسخه هایِ خطّی زبان های مختلف به صورتِ فاکسیمیله، تصحیحِ انتقادی (نسخه‌هایِ تصویردار و تک نسخه)، تصحیحِ انتقادی همراه با تعلیقات و ترجمه، بود. این نسخه ها با عنوانِ «Prakashika» چاپ می شوند.

در حال حاضر فایلِ نسخه‌هایِ تصحیح شده در سایت مربوط به این پروژه بارگذاری شده است. در ادامه فهرست نسخه‌هایِ خطّی اردو، فارسی و عربیِ تصحیح شده قابل دانلود از این سایت آورده شده است: 

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (1)- دیوان‌زاده: تألیف: شیخ ظهورالدین حاتم- به تصحیح: عبدالحق – سالِ چاپ:2011. [به زبان اردو]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (2)- اخبار النّوادر معروف به چهار گلشن- تألیف: رای چَتُر  به تصحیح: چَندِر شیکر- سالِ چاپ:2011. [زبان فارسی]

ـ سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (6) - تذکره الهی، تألیف: میر عمادالدّین الهی همدانی- قسمت اول و دومّ- به تصحیح:عبدالحق- سالِ چاپ: 2013. [زبان فارسی- به صورت چاپ عکسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (9) -مرآت الاصطلاح- تالیف:آنند رام مخلص، قسمت اول و دوم، به تصحیح: چَندِر شیکر+ حمیدرضا قلیچ‌خانی+ هومن یوسف‌دهی- سالِ چاپ: 2013. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (17) - راگ دَرشَن- تألیف:خوشحال خان بن کریم خان و رساله موسیقی محمّد شاهی- تألیف:محمّد شاه ابن مولوی محمّد یوسف لاهوری- به تصحیح: چَندِر شیکر- سالِ چاپ: 2014. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (20)-  تحفة المجاهدین- تألیف:اِن.ای.اِم. عبدالقادر- به تصحیح: ای. اسماعیل- عمران اعظمی- سالِ چاپ:2014. [زبان عربی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (21)- مآثرنظامی- تألیف:لالا مَنسا رام- به تصحیح:زرّینه پروین- سالِ چاپ: 2015. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (22)-  حدیقه هندی (چمن 4)- تألیف: بَگوان داس هندی- به تصحیح: شریف حسین قاسمی- سالِ چاپ: 2015. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (23)-  تاریخِ سلطان محمّد قطب­شاه- به تصحیح: زرّینه پروین- سالِ چاپ: 2015. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (27)-مجمع الافکار- جلد اول و دوم- تالیف از مولفی ناشناس از قرنِ12 هجری/ 18 میلادی- به تصحیح: چَندِر شیکر- سالِ چاپ: 2016. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (30)-  تألیف: قرابادین معصومی- تألیف: محمّد معصوم بن کریم­الدین شوشتری شیرازی- به تصحیح: عبدالباری فلاحی- سالِ چاپ: 2017. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (31)-  تقویم‌البُلدان- تألیف: عمادالدین ابوالفداء- ترجمه اردو: مولانا مفتی حافظ عنایت احمد کاکوروی- به تصحیح: مسعود انور علوی- سالِ چاپ: 2017. [زبان اردو]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (33)- تیره ماسه- تألیف: اکرم قطبی- به تصحیح: عبدالحق- سالِ چاپ: 2017. [زبان اردو]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (34)- منتخب ایجادِ بیدلی(گزیده­ای از شعر بیدل از خود بیدل)- به تصحیح: شریف حسین قاسمی، سالِ چاپ: 2017. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (35)- ریاض­الافکار (تذکره نثرنگاران فارسی)- تألیف: وزیر علی عبرتی عظیم­آبادی- به تصحیح: ذاکره شریف حسین قاسمی، سالِ چاپ: 2017. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (36)- وقایع اسد بیگ قزوینی- تألیف: اسد بیگ قزوینی- به تصحیح: چَندِر شیکر، سالِ چاپ: 2017. [زبان فارسی]

- سلسله مطبوعاتِ پرکاشِکا (42)- فرهنگ تحفة­السعادة- تألیف: شیخ محمود بن شیخ ضیاءالدین احمد- به تصحیح: ریحانه خاتون، سالِ چاپ: 2019. [زبان فارسی- این فرهنگ چهار جلدی است و دو جلد دیگر آن در دست انتشار است]

 

**********

همچنین فهرست­هایِ مختلف که با عنوانِ: «سَمِکشِکا» از سوی این اداره تاکنون منتشر شده است:

- Samikshika (IV)- Indian Textual Heritage (Persian, Arabic &Urdu), Edited by: Chander shiker, 2010.

- Samikshika (V)- Saving India's Medical Manuscripts- Edited :G.G, 2012.

- Samikshika (VI)- Traditional Medicine System in India, Edited by :K.G.Sreelenkha, 2014.

- Samikshika (VIII)- The History of Medieval Deccan As Reflected in Arabc and Persian Manuscripts, Edited by :Zareena Parveen, 2017.

- Samikshika (XII)- Manuscripts Heritage on Astronomy, Edited by: Venkataramana Reddy, 2017.

- Samikshika (XV)- Sufisim: A Persian through Manuscripts and Popular Culture, Edited by: Nandini Bhattacharya Nayeem Anis, 2019.

**********

همچنین فهرست هایِ مختلف که با عنوانِ: «سَمرَک شیکا» از سوی این اداره تاکنون منتشر شده است. برخی از آنها:

 

- Samrakshika (I)- Indigenous Methods and Manuscripts preservation s- Edited: Anupam sah, 2006.

- Samrakshika (II)- Rare Support Materials for Manuscripts and Their conservation- Edited by: K.K. Gupta, 2010.

 

**********

همچنین فهرست هایِ مختلف که با عنوانِ: «کاتالوگ» از سوی این اداره تاکنون منتشر شده است. برخی از آنها:

- Catalogue VI: A Descriptive Catalogue of Persian Translation Indian works, 2014.

- Catalogue VII:  of Manuscripts on Performing Arts- Edited: Kaushalya Gupta, 2016.

 

شایان ذکر است که این فهرست از سوی این اداره در حال به­ روز رسانی است.

برای دسترسی به سایت پروژۀ ملی نسخه‌هایِ خطیِ هندوستان اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی