همایش «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نظر دارد در آبان‌ماه ۱۳۹۹ همایشی با عنوان «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت» برگزار نماید.

این دومین همایش از سلسله همایش‌های بزرگداشت متفکران و حکمای معاصر در حکمت و هنر خواهد بود که اولینِ آن به مارتین لینگز اختصاص داشت و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

تیتوس ابراهیم عزّالدّین بورکهارت (۱۹۰۸-۱۹۸۴) Titus Ibrahim Izz al-Din Burckhardt حکیم متالّه و صاحب‌نظر برجسته در علوم سنّتی و مبانی هنر دینی، در بستری گسترده از مابعدالطّبیعه، علم‌النّفس، عرفان، رمزشناسی، و نقد تجدّد در ابعاد گوناگون آن، آثاری مهم برجای‌گذارده است.

بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها و آثار بورکهارت به هنر قدسی و سنّتیِ ادیان الهی تعلق دارد و در این زمینه او علاوه بر مقالات متعدد دربارۀ هنر اسلامی چندین کتاب مهم دارد که خصوصاً کتاب هنراسلامی: زبان و بیان او شاهکاری در تبیین مبانی هنر اسلامی و معرّفی آن است. بدین ترتیب آشنایی با آثار بورکهارت برای هر مطالعۀ جدی هنر در دورۀ حاضر ضروری است و تاکنون جایگزینی ندارد.

برگزاری همایشی برای بررسی و معرفی آراء و آثار بورکهارت می‌تواند گامی در جهت آشنایی بیشتر با میراث علمی و معنوی وی باشد.

به‌این مناسبت از فرهیختگان و پژوهشگران حوزه‌های حکمت و فلسفه، ادیان و عرفان، تمدّن اسلامی، و مطالعات هنر دعوت می‌شود که دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب مقاله به دبیرخانۀ این همایش ارسال کنند.

محورهای اصلی همایش:

آراء و آثار بورکهارت

بورکهارت و حکمت خالده

جهان‌شناسی سنّتی

بورکهارت و عرفان

بورکهارت و نقد تجدد

رمزشناسی

بورکهارت و زیبایی

هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی

هنر مقدس در شرق و غرب

مبانی معنوی هنر اسلامی

شهر و تمدن سنتی

بورکهارت و معنویت صنایع دستی


تاریخ‌های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

مهلت ارسال مقالات کامل
از ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس
۱۳۹۹/۰۸/۱۷

پژوهشگران می‌توانند برای هرگونه پرسش و همچنین پیشنهادها و نظرات شما را از طریق ایمیل همایش Burckhardt@irip.ac.ir  و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۵۸۵۴ (از طریق واتسپ) تماس حاصل کنند.