شمارۀ 65 «آینۀ میراث» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ 65 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل هر یک از مقالات این شماره را به صورت جداگانه، از طریق لینک‌های ایجادشده روی عناوین آن‌ها، دریافت کنند.

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ (ع) / محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری / سید محمدحسین حکیم

بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی / امیرحسین آقامحمدی

گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان / رضا غفوری

بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی / حیدر عیوضی؛ احمد رنجبری حیدرباغی

واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی / محسن رحیمی

تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) / حسین نجفی؛ حامد ناجی اصفهانی

پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه / زینب سادات ابطحی

سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار / سارا سلیمانی کشکولی

ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا / علی اصغر بشیری

بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی / محمد شادروی‌منش؛ کاوه اختری‌پور

بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) / محمد عبدلی؛ محمدعادل ضیایی

صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک