شمارۀ 96 «میراث شهاب»

میراث مکتوب- شماره 96 فصلنامۀ میراث شهاب، مجلۀ تخصصی کتابشناسی و نسخه‌شناسی توسط کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی) منتشر شد.

محتویات این شماره از میراث شهاب به شرح زیر است:

فهرست نسخ خطی

موقوفات ماندگار (4) / سیدمحمود مرعشی نجفی

مقالات

ملاحظات و تصحیحات (9) / محمدکاظم رحمتی

نسخه‌شناسی

آران در آیینه مخطوطات / ابوالفضل حافظیان بابلی

دست‌نویسی پر اهمیت از انیس الطالبین و ارتباط آن با دهخدا / جواد بشری

فهرست دست‌نوشته‌های انساب (1) / امرالله شجاعی

سنجه کتاب (7) / علی اکبر صفری

تصحیح متون

سند استفتایی از محمد بن شهاب، مفتی سدۀ هشتم و نهم هجری / عمادالدین شیخ الحکمایی

رسالۀ انشاالله / سید حسن بن دلدار علی لکهنوی، عبدالحسین طالعی

قصیدۀ انوار العیون امری شیرازی / قاسم امری شیرازی، سید رضا باقریان موحد

ترجمۀ عربی و انگلیسی چکیده‌های مقالات

میراث شهاب فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری ابوالفضل حافظیان بابلی منتشر می‌شود.