انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «دانش»

میراث مکتوب- شماره 134 و 135 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «دانش» به زبان فارسی به همت مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان در اسلام‌آباد چاپ شد. این فصلنامه در حوزۀ کشورهای غرب آسیا شامل پاکستان، ترکیه، هندوستان و ایران توزیع خواهد شد.

عناوین مقالات این شماره بشرح زیر می‌باشد:

- سخن دانش

- معرفی «المطلوب فی عشق المحجوب» اثرِ سید افضل الدین ابوجعفر امیر ماه بهرائچی براساس تصحیح نسخ خطی / سید محمد فهیم عباس

- معرفی و بررسی تحلیلی نسخه خطی «فتوح المومنین» تألیفِ فتح‌الله بن عزیزالله الایادی / الریان حسین لون

- بحثی در پیوند چهره تاریخی- اجتماعی- ادبی و عرفانی بیدل / کورش سلمان نصر

- دیدگاه بیدل در اهمیت سکوت / قاسم صافی

- جلوه‌های مقاومت در اشعار حسن حسینی / جولیت خضور

- تحلیل عامیانه‌ها در اثار صادق هدایت / الناز خجسته

- نگاهی به اشعار نعمت خان عالی / محمد عرفان راتهور

- بررسی ارتباط «هنگامه عشق» اثرِ آنندرام مخلص با داستان «پَدماوَت» اثر مَلک محمد جائسی / حسن یعقوبی

- ذکر شیراز، سعدی و حافظ شیرازی از نگاه شاعران اردو زبان / محمد نذیر بیسپا

- بازتاب تلمیحات نصیرخان جعفری / شجر فاطمه

این شمارۀ مجلۀ دانش را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.