تجدید فراخوان همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»

میراث مکتوب- با اعلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه زمان برگزاری همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی تغییر یافت و مهلت فراخوان مقالات تجدید شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات یکم تیرماه ۹۹ خواهد بود.

در اطلاعیه مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه آمده است: نظر به اینکه وقت برگزاری همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی به قصد بالا بردن کیفیت همایش به اواخر شهریور ماه ۹۹ موکول شده است، اینک با تجدید فراخوان مقالات، از پژوهشگران گرامی درخواست می‌شود که مقالات کامل خود را تا یکم تیرماه ۹۹ در سامانه همایش (http://fahlavi2020.irip.ir) ارسال کنند.