انتشار تصحیحی جدید از «زبدة الوقایع»

میراث مکتوب- «زبدة الوقایع»، اثر میرزا موسی خان طباطبایی انصاری، منشی اول وزارت خارجه در دوره ناصری، با عنوان فرعی «تاریخ وان و هکاری ۱۲۶۶-۱۲۶۲ش» به کوشش فاخر حسن کلی توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری به مدت 4 سال کارپرداز وزارت خارجه ایران در وان، حکاری و بتلیس بوده است و این اثر او، که به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم شده، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ غرب ایران و شرق آناتولی ارائه می‌کند که شاید در هیچ متن دیگری یافت نشود.

نویسنده هدف از تألیف کتاب را چنین عنوان کرده است: «در این مأموریت که مدت چهار سال اقامت و استقلال داشت؛ قوانین مقرّره عثمانی را که در صورت عدالت برای پیشرفت خیالات نفسانی در این صفحات موضوع شده است، ملاحظه و مراتب ظلم و تعدیات و عدم آسایش و رفاهیت اهالی را که از اقدامات اداره عدلیّه و والی به ظهور رسیده و می‌رسد، مشاهده نموده محض تبریک و تهنیت به هم‌وطنان خود در ضمن دعوت آنها به تضاعف اتّصال دعای وجود مقدس همایونی به تنظیم این کتاب مبادرت کرده و بدون اینکه در اساس موّاد نقطه انحراف و اختلاف شده باشد، به تشریح حالات کلیه این صفحات  اقدام می‌نماید که هموطنان چاکر خانه‌زاد از مراتب عدل و داد شاهنشاه فرخ‌نژاد مستحضر شده، لیلاً و نهاراً در دعاگویی وجود مسعود حضرت شهریاری مواظبت و از توجهات فوق‌الغایات همایونی در شکرگزاری مراقبت داشته باشند».

این اثر که پیشتر در سال 1396 نیز به تصحیح دکتر حسن حضرتی و خانم شهلا یوسف‌زاده تصحیح و توسط انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه در 250 صفحه منتشر شده بود، هم اکنون با تصحیح فاخر حسن کلی در 669 صفحه و به همت نشر تاریخ ایران، صورتی جدید یافته است.