«زاد آخرت» منتشر شد

میراث مکتوب- «زاد آخرت» اثر ابوحامد محمد غزالى، با تصحيح و تحقيق سلمان ساكت و مليحه گزى مارشك، از سوی نشر ادبيات منتشر شد.

زاد آخرت یکی از معدود آثار فارسی ابوحامد محمد غزالی (م. ۵۰۵ ق) و ترجمه‌اى از کتاب دیگر او به زبان عربی، به نام «بدایة الهدایه» است.

غزالی سبب تصنيف اين اثر را درخواست گروهى از اهل دين دانسته «از بهر قومی از عوام که ایشان را قوّت آن نبود که به کیمیای سعادت رسند و به احیاء علوم الدین»، و هرچند «بدایة الهدایه ایشان را کفایت بود» اما چون «ایشان پارسی‌زفان بودند، از آن فایده‌ای نداشتند».

غزالی در زاد آخرت هر آنچه را هر مسلمان می‌باید در سفر آخرت به عنوان زاد و بدرقه به‌همراه داشته باشد، از بخش‌های مختلف ربع عبادات، مهلکات و معاملات کیمیای سعادت برگزیده و گرد آورده است. در پايان هم توصيه‌هايى در اخلاق فردی و اجتماعی عرضه كرده تا زاد و توشه آخرت با آنها كامل شود.

زاد آخرت پیش از این در سال ۱۳۵٢ ش. از روی نسخه‌اى بى‌تاریخ و به روشی غیرعلمی منتشر شده بود. تصحیح تازۀ این اثر با مقابلۀ ۶ نسخه و بر اساس نسخۀ مورّخ ۷۴۵ ق. کتابخانۀ ملی پاریس، با مقدمه‌ و تعلیقات جامع به چاپ رسیده است.