صدوقی‌سها «تاریخ عمومی فلسفه» را می‌نویسد

میراث مکتوب- منوچهر صدوقی‌سها، حقوقدان و پژوهشگر فلسفه در گفت‌‌و‌گو با سایت میراث مکتوب دربارۀ محتوای کتاب در دست تألیف خود گفت: کتاب «تاریخ عمومی فلسفه» پرداختی به موضوع فلسفه در اسلام است. همانطور که می‌دانید، اصل فلسفه تفکر در وجود است که مبنا و موضوع فلسفه است. آیات قرآن مملو از فلسفه وجود است، اما متاسفانه برخی چندان این موضوع را قبول ندارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا فلسفه در روایات نیز آمده است؟ اظهار کرد: در روایات نیز فراوان به این بحث پرداخته شده و این مباحث دریای بیکرانی است اما هنوز این موضوع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که درستی روایت مبتنی بر ملاک‌های قطعی‌الصدور‌ و قطعی الدلاله بودن است. در اصطلاح قدما حدیث صحیح قبل از علامه حلی و بعد از ایشان دارای معنای متفاوتی است. در کل ملاک صحت روایات خود روایت هستند.

کارشناس و داور متون فلسفی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب گفت: در دوره‌ای غلبه با فلسفه مشاء بود، این نکته هم حائز اهمیت است که هیچ فیلسوفی به اندازه شیخ اشراق با قرآن مأنوس نبوده است و فلسفه اشراق همان فلسفه نور است.

صاحب کتاب «شرح جدید منظومه سبزواری» ادامه داد: تاریخ فلسفه و تاریخ فلاسفه دو مبحث کاملا جدا است، اما با هم مخلوط شده است. اگر یک مسئله فلسفی مانند وجود را مانند یک انسان بدانیم باید به پیشینه خانوادگی، تحصیلات و مسائل دیگر آن انسان توجه کنیم. در بررسی مسائل فلسفی هم همینطور است، بررسی تک تک مسائل و مباحث و پیدایش و تطورات آن تاریخ فلسفه را پدید می‌آورد.

این پژوهشگر فلسفه با اشاره به اینکه مبنای «تاریخ عمومی فلسفه» بر پایۀ متون است، افزود: برخی اعتقاد دارند که فلسفۀ اسلامی همان فلسفۀ یونانی است که از راست می‌نویسند، اما اگر اینطور باشد معنی دارد که فلسفه اسلامی بر فلسفه یونانی رد بنویسد.

به گفتۀ منوچهر صدوقی‌سها کتاب تاریخ عمومی فلسفه در دو جلد نوشته می‌شود و قرار است انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آن را منتشر کند.