مقالات تراثی کنگره انجمن اوراسیایی ایران‌شناسان

میراث مکتوب- نخستین کنگرۀ بین المللیِ انجمنِ اوراسیاییِ ایران‌شناسان با همکاریِ مؤسسۀ نسخه‌هایِ شرقیِ فرهنگستان علوم روسیه، موزه دولتی آرمیتاژ و مؤسسۀ شرق‌شناسیِ فرهنگستان علوم روسیه یک سال پیش در شهر سنت پترزبورگ در روسیه برگزار شد.

فهرست و چکیدۀ مقالات ارائه شده در این کنگره را می‌توانید را از اینجا دانلود کنید:

http://eaai-congress-2019.orientalstudies.ru/

برخی از مقالات ارائه شده در این کنگره دربارۀ نسخ خطی هستند. این مقاله‌ها عبارتند از:

- «نسخ خطیِ رسائلِ موسیقی دورانِ اسلامی به فارسی محفوظ در موسسه نسخه های شرقیِ سنت پترزبورگ» / آ.ب.جومایف

- «نقشِ مراکزِ صوفیان در تولید و انتشار علم با استناد به نسخ خطی کتابت شده در آن مراکز» / حبیب الله عظیمی

- «شناسایی، بررسی و معرّفیِ دست خط هایِ مولفانِ نسخه هایِ خطی در موسسه کتاب خانه و موزة ملی مَلِک» / مجتبی عباس نژاد متانکلایی- عصمت مومنی- محمد وفادار مرادی

- «24 دروازه- براساسِ یک نسخه گرشونی تُرکی از دیار بکر» / پتر تسیمه

- «نسخه خطیِ مصوّرِ سبحة الاحرار جامی از کتاب خانه شاهزاده بهرام میرزا» / گ.و.لاسیکوا

- «نسخ خطیِ کُردی در کتاب خانه ملیِ روسیه- پایگاهِ الکترونیکیِ تازه بخشِ نسخه هایِ خطی» / اُ.و.واسیلیوا

- «دو صفحه از مجموعه مرقّعاتِ موزه تاریخ ادیان» / ای.آ.عثمانوا

- «نسخ خطی به مثابه منابعی مهم برای پژوهشِ موعودباوریِ اسلامی» / احمد رنجبری حیدرباغی

- «دشتِ قبچاق و دست نویس هایِ فارسی» / سید محمدباقر کمال الدینی ـ سید شهاب الدین کمال الدینی