تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش آل بویه

میراث مکتوب- به دلیل بحران کرونا ویروس دبیرخانه کمیته علمی زمان برگزاری همایش نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام را تمدید کرده است.

پژوهشگران می‌توانند تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری مقالات خود را به سایت این همایش ارسال کنند. همچنین پژوهشگرانی که پیشتر مقالات خود را به ایمیل دبیرخانه ارسال کرده بودند حتما باید مجددا در سایت همایش ثبت نام و مقاله خود را بارگذاری کنند.