فراخوان پنجمین کنفرانس «زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات»

میراث مکتوب- پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانۀ «بررسی مسائل جاری زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات» با هدف بررسی مسائل جاری زبان‌شناسی، ادبیات، ترجمه، زبان‌ها و گویش‌های مختلف مانند فارسی، عربی، ترکی و کردی برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این کنفرانس از پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت کرده تا در این فرصت مناسب برای به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی، پژوهش‌های خود را به یکی از زبان‌های انگلیسی یا عربی ارائه نمایند.

این همایش 14 و 15 بهمن‌ماه سال جاری (1399) توسط مؤسسۀ پژوهشگران اندیشمند در شهر اهواز برگزار خواهد شد

محورهای این همایش عبارتند از:

زبان‌ها و گویش‌ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)

آواشناسی

واج شناسی

صرف و نحو

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي

معني شناسي

گونه شناسی زبانی

زبان شناسی تاریخی

زبانشناسی تطبیقی

روان شناسي زبان

جامعه شناسي زبان

عصب شناسي زبان

زبان شناسي رايانه اي

زبانشناسی پیکره ای

جامعه شناسی زبان

زبانشناسی مقابله ای

سبک شناسی

آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و گویش ها

دوزبانگی

شبکه های اجتماعی

ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)

ادبیات معاصر

ادبیات تطبیقی

شعر و نثر (داستانی و غیر داستانی)

 

ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان‌ها و گویش‌ها)

 

زبان شناسی (مسائل جاری زبان‌شناسی نظری و کاربردی)

آواشناسی

واج شناسی

صرف و نحو

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي

معني شناسي

روان شناسي زبان

جامعه شناسي زبان

عصب شناسي زبان

زبان شناسي رايانه اي

زبانشناسی پیکره ای

زبان شناسی تاریخی

جامعه شناسی زبان

زبانشناسی مقابله ای

زبانشناسی تطبیقی

سبک شناسی

آموزش، ارزیابی برنامه، برنامه ریزی

گونه شناسی زبانی

دوزبانگی

 

زبان شناسی دینی (مسائل جاری زبان شناسی قرآن، نهج البلاغه و ...)