نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیّه

میراث مکتوب- یکی از نگاشته‌ها در ارتباط با مناظره و گفت‌وگوی علمی رسالۀ مناظرۀ علامه بحرالعلوم با یهودیان ذوالکفل است. اصل رساله به زبان عربی است که توسط شاگردان مرحوم بحرالعلوم تدوین و نگارش یافته و سپس توسط آیت الله محمد کاظم هزارجریبی به فارسی برگردانده شده است.

دست‌نوشت عربی و فارسی این رساله توسط خانم دکتر زابینه اشمیتکه، استاد آلمانی اسلام‌شناسی و آقای رضا پورجوادی تصحیح و در نشر میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است. متن عرضه شده از سوی مصححین ـ علیرغم مزایای بسیاری که دارد ـ همراه با اشکالات و نابسامانی‌هایی است.

در مقالۀ «نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیّه» متن مصحح مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. به گفتۀ نویسندگان این مقاله یافته‌های این پژوهش عبارت است از: گزارش خطاهای تصحیحی، ویرایشی و نگارشی (همچون رعایت نکردن فاصله و نیم فاصله، نواقص در ارجاعات و استنادات، ضعف در تشخیص ضبط صحیح کلمات و ...)، به روش تحلیلی و نقدی همراه با بیان ادله.

نویسندگان در بررسی متن مصحح، علاوه بر دست‌نوشتی که مورد استفاده مصححین بوده، جهت مقایسه از دو نسخه خطی دیگر نیز استفاده کرده‌اند و به بررسی و نقد این کتاب و ارزیابی روش مصحح پرداخته‌اند.

مقالۀ «نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیّه» به قلم سید مجتبی میردامادی و علی قنبریان، در شمارۀ 45 نشریۀ «نثرپژوهی ادب فارسی» دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان به چاپ رسیده است.

متن کامل مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید.