انتشار «شهنامۀ چنگیزی»

میراث مکتوب- بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن «شهنامۀ چنگیزی» را منتشر کرد.

شهنامه چنگیزی یا تاریخ منظوم مغول، یکی از مثنوی‌های تاریخی فارسی است که شمس‌الدین کاشانی آن را در ابتدای قرن هشتم سروده است. این اثر که در بحر متقارب و به تقلید از شاهنامه سروده شده، به نظم‌شدۀ بخشی از جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی است.

شمس‌الدین کاشانی این منظومه را همزمان با جامع التواریخ در سال 703 ه.ق آغاز کرده و در سال 706 ه.ق به پایان برده است. از این رو شهنامه چنگیزی از منابع دست اول تاریخ مغول و ادبیات عصر ایلخانان محسوب می‌شود.

بنیان این پژوهش بر پایه سه نسخۀ خطی کهن که در کتابخانه ملی پاریس، موزه هنر اسلامی ترکیه و کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار محفوظ می‌باشد، استوار است.

همچنین بر اساس اطلاعاتی که در جُنگها و تذکره‌های خطی و چاپی بر جای مانده، شاعر معرفی شده و اثر او مورد بررسی قرار گرفته است.

شهنامه چنگیزی با مقدمه، تصحیح و تحقیق دکتر وحید قنبری‌ننیز، توسط انتشارات موقوفات افشار و با همکاری انتشارات سخن در 603 صفحه و با بهای 150 هزار تومان چاپ و اخیرا منتشر شده است.

مریم مرادخانی