پژوهش‌های تراثی انجام شده در پژوهشگاه علوم انسانی

میراث مکتوب- در سال‌های اخیر شش طرح پژوهشی در زمینۀ تصحیح متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است. این طرح‌های عبارتند از:

- عنوانِ طرح: «بررسی  مطالعات انتقادیِ متونِ فارسیِ زرتشتی براساسِ دست‌نوشته‌هایِ موجود در ایران، هند و اروپا»- مجری طرح: حمیدرضا الوند، گروه زبان‌شناسی، تاریخ اتمام: 1398.

- عنوانِ طرح: «تصحیحِ سراج منیر – تالیف: کاشف شیرازی (زادروز 1003ق زنده تا بعد از 1060ق) همراه با مقدّمه و تعلیقات»، مجری طرح: علیرضا شعبانلو، گروه زبان و ادبیات، تهران، تاریخ اتمام: 1396.

شایان ذکر است که این کتاب پیشتر هم به عنوان پایان‌نامه دانشگاهی با مشخصات زیر تصحیح شده بود:

«تحقیق و تصحیحِ انتقادی کتاب سراج منیر»- نام پژوهشگر: رقیه غفّاری- استاد راهنما: محسن جاهد- دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مقطع: کارشناسی ارشد، 1392.

- عنوانِ طرح: «تحقیق، ترجمه و اضافاتی بر فرهنگِ لغتِ «القاموس المبسط»(الف تا ح)، مجری طرح: صابره سیاوشی، گروه زبان و ادبیات، تاریخ اتمام: 1395.

- عنوانِ طرح: «تحقیق و شرحِ کتابِ قطر الندی و بل الصدی و تطبیق آن با کتابِ صرف و نحو و کتاب شرح ابن عقیل» (مرحله دوم)، مجری طرح: یدالله رفیعی، گروه زبان و ادبیات، تاریخ اتمام: 1395.

- عنوانِ طرح: «تعلیق، تطبیق و ترجمه کتابِ حدیث الاربعاء» (جلد اول- دوره اموی، بخش دوم)، مجری طرح: رمضان رضایی، زبان و ادبیات، تاریخ اتمام: 1395.

- عنوانِ طرح: «تصحیح جغرافیای قفقازیه»، مجری طرح: الهام مَلک زاده، گروه تاریخ، تاریخ اتمام: 1395.

منبع: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی