هفتمین شماره فصلنامۀ «حکمت‌نامۀ مفاخر»

میراث مکتوب- هفتمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از:

تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر، شاهکار ابن هیثم / دکتر حسن بلخاری قهی

حدیث نور / دکتر احمد تمیم داری

نورشناسی زین الدین کشی / دکتر علی‌اصغر جعفری ولنی

نور از نظر امام محمد غزالی / دکتر محمدجعفر حیدری

نور و نار در عرفان و اشراق / دکتر زهرا زارع

معناشناسی نور در تفسير الميزان / دکتر حسن سیدعرب

نمادشناسی عرفانی نور در انجيل يوحنا / دکتر حسن مهدی‌پور و فرض‌الله عبدی سهروردی

هفتمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» به مدیرمسئولی و سردبیری حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دبیری هیئت تحریریه کاوه خورابه، در ۱۶۵ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شده است.