فراخوان فصلنامۀ «تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام»

میراث مکتوب- فصلنامه «تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام» دانشگاه خوارزمی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتشار مقالات در این فصلنامه دعوت به عمل آورده است.

موضوعات و محورهای پیشنهادی این نشریه عبارتند از:

بررسی تحول شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام

جغرافیای تاریخی شهرها در ایران و اسلام

جامعه‌شناسی تاریخی شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام

بررسی اهمیت و جایگاه شهر و شهرنشینی در اندیشۀ ایرانی اسلامی

تحویل تاریخی کارکردهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایران و جهان اسلام

نقش هنر و معماری اسلامی ایرانی در تکامل شهرهای تاریخی ایران و جهان اسلام

تحلیل آراء و نظرات مورخان و سفرنامه‌نویسان در ارتباط با سیر تاریخی شهرهای تاریخی ایران و جهان اسلام

بررسی تحولات تاریخی نهادها و عناصر تشکیل دهنده شهرهای تاریخی ایران و جهان اسلام (بازار، مسجد، مدرسه، کاروانسرا و …)

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۶۰۷۲۶۹۷ تماس بگیرند و یا به آدرس خیابان مفتح، نرسیده به انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و یا به اینجا مراجعه کنند.