ویبنار مشترک انجمن ایرانشناسی و دانشگاه ساپینزای رم

میراث مکتوب- وبینار مشترک یک روزه گروه فرهنگ و زبان‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با دانشگاه ساپینزای رم و انجمن ایرانشناسی برگزار می‌شود.

این برنامه روز سه‌شنبه، 27 خردادماه 1399، (16 ژوئن 2020) برگزار می‌شود.

 

بخش اول برنامه به ریاست کارلو جوانی چرتی (ساعت 12)

- مارکو مانچینی (استاد زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌شناسی دانشگاه ساپینزای رم)، آثار دسته‌بندی ملکیت لایتجزی در هزوارش‏های زبان فارسی میانه

- محمود جعفری دهقی (استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، دانشگاه تهران)، دیو درون برپایۀ شاهنامۀ فردوسی

- مائورو ماجی (استاد زبان‌شناسی و زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی) و سیلویا لوتزتی (دانشجوی دکتری دانشگاه ساپینزا)، چند ریشه‌شناسی ختنی

- لیلا ورهرام (استادیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران)، زبان‌شناسی شناختی و زبان‌های باستانی ایران

 

بخش دوم به ریاست محمود جعفری دهقی

- امین شایسته دوست (دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه ساپینزای رم)، جایگاه اجتماعی زنان در دورۀ ساسانی بر پایۀ قوانین طلاق

- کارلو جوانی چرتی (استاد زبان‌ها ادیان و تاریخ ایران، دانشگاه ساپینزا)، یادداشت‌هایی بر شهرهای ایرانشهر

- مهرداد درفشی (دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران)، بررسی زند فرورانه (یسن ۱۷/۱۱ تا یسن ۸/۱۳)

- جان فیلیپو تریبلی  (استادیار و پژوهشگر زبان‌های باستانی ایران، دانشگاه ساپینزا)، دست‏کاری تاریخ‏نگارانه و گفتمان‏های دفاعی: پیدایش وحی شیطانی در دینکرد سوم

- ابراهیم شفیعی (دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران)، هفطارای زرقان

گفتنی است دانشگاه ساپینزا رم بزرگترین دانشگاه اروپا است و از دانشگاه‌های مهم برای تحصیل در ایتالیا به شمار می‌رود. در این دانشگاه بسیاری از دوره‌ها، از جمله پزشکی، اقتصاد و فناوری اطلاعات به زبان انگلیسی آموزش داده می‌شوند.