دهمین شمارۀ دوماهنامۀ «مفاخر ماندگار»

میراث مکتوب- دهمین شماره دوماهنامه فرهنگی «مفاخر ماندگار» از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

مصاحبه اصلی این دوماهنامه در این شماره به گفتگوی اختصاصی با احمد مهدوی دامغانی استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد اختصاص پیدا کرده است.

همچنین آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، محمدرضا شفیعی کدکنی، سید مصطفی محقق داماد، غیاث الدین طه محمدی، سیدجمال الدین دین پرور، میرجلال الدین کزازی، حسین کلباسی اشتری، منوچهرصدوقی سها، اصغر دادبه،رسول جعفریان، نجفقلی حبیبی، سیدعبدالله انوار، توفیق سبحانی، سیدصادق خرازی، مهدی حجت، کاوه خورابه، وحیدرضا قربانی، نادره جلالی، غلامرضا امیرخانی، سیداحمدرضا خضری، علی رواقی، محمد جعفریاحقی و سیدمحمد منصور طباطبائی نیز در این دوماهنامه منتشر شده است.

دوماهنامه «مفاخر ماندگار» به مدیرمسئولی حسن بلخاری و سردبیری کاوه خورابه، درشمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

علاقه‌مندان به تهیه این نشریه می‌توانند به فروشگاه کتاب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان فخر رازی و دانشگاه، مجتمع فرهنگی پارسا، طبقه همکف، شماره ۱۰ مراجعه کنند.