معرفی، نقد و بررسی «منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علمی و متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، در قالب وبینار و با موضوع «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر حسین معصومی همدانی با موضوع «مجموعۀ متون و پژوهش‌هایی در تاریخ علم»، دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده با موضوع «منتهی الإدراک برای فیلسوفان علم»، دکتر امیرمحمد گمینی با موضوع «جایگاه منتهی الإدراک در سنت هیئت‌نگاری دورۀ اسلامی» و دکتر حنیف قلندری با موضوع «خرقی؛ نویسندۀ نخستین اثر جامع هیئت» سخن خواهند گفت.

«منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» نوشته عبدالجبار خرقی، نخستین نمونه از یک اثر جامع در هیئت بطلمیوسی است. این کتاب توسط حنیف قلندری و با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی تصحیح و ترجمه شده و به تازگی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با همکاری پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، منتشر شده است.

نشست «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» ساعت 18 تا 20 روز یکشنبه 8 تیرماه 1399 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://vclas9.ut.ac.ir/webinar