غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی

میراث مکتوب- شمس تبریزی در مقالات خود دربارۀ برخی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های معاصر یا پیش از خود سخن گفته است. در باب محی‌الدین ابن‌عربی نکاتی نغز و انتقادی دارد و همچنین دربارۀ دو برادر مشهور عرصۀ حکمت و عرفان جهان اسلام، یعنی امام محمد غزالی و امام احمد غزالی، تعبیراتی را به کار برده است.

شمس، محمد غزالی را در شیوۀ علوم «لا نظیر له» و تألیفاتش را «اظهر من الشمس» دانسته و احمد غزالی را در معرفت سلطان همۀ انگشت‌نمایان دانسته است.

بیست و دومین و بیست و سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی، با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در همین رابطه و با موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» برگزار می‌شود.

نشست‌های 22 و 23 از این مجموعه درسگفتارها چهارشنبه یازدهم و چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت ۱۶:۰۰ به‌صورت مجازی ارائه خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحۀ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب، به نشانی زیر، در این نشست‌ها شرکت کنند.

Instagram/bookcityculturalcenter