مینیاتور دستنویس از داستان ماه منیر و خوب چهره

ميراث مكتوب - تصويري كه مشاهده مي كنيد یکی از مینیاتورهای دستنویسی از داستان ماه منیر و خوب چهره (نسخه 360 کتابخانه دانشگاه میشیگان) است، که به شیوه هندی تهیه شده است.