معرفی سفرنامه‌هایی از شبه قاره در «نامۀ انجمن مفاخر»

میراث مکتوب- شمارۀ 47 فصلنامۀ «نامۀ انجمن مفاخر» ویژه سفرنامه‌هایی از شبه قاره از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در جدیدترین شمارۀ این فصلنامه تخصصی عبارتند از:

سفرنامه‌های چاپ شده دربارۀ ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی / لیلا عبدی خجسته

معرفی نسخۀ خطی فارسی سیر البلاد خادم / عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین

فهرستی از ۵۰ سفرنامۀ چاپ شده در پاکستان دربارۀ ایران سال‌های ۲۰۰۰ - ۱۹۲۲ میلادی / سمیع الله

خاطرات سید علی ظهیر، شاعر هندوستانی از ایران / لیلا عبدی خجسته

معرفی و تحلیل محتوای نسخه خطی تاریخ جدید، سفرنامه منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (۱۱۸۵ق/ ۱۷۷۱م) / امید سپهری راد - نجيبه عارف

خنک شهر ایران / نیر مسعود، مترجم: دکتر محمد قمر عالم

ترجمه‌های حاجی بابا اصفهانی به فارسی و اردو در هندوستان قدیم / لیلا عبدی خجسته

سفر تراب‌علی نامی به ایران در ۱۲۲۶ق / دکتر راهی فدایی

چکیدۀ انگلیسی مقالات

فصلنامۀ تخصصی «نامۀ انجمن مفاخر» به مدیرمسئولی حسن بلخاری و سردبیری کاوه خورابه منتشر می‌شود.