نمایش کتب خطی امام رضا(ع) در گنجینه رضوی

میراث مکتوب- علی سوزنچی با بیان این‌که قرآن‌های منسوب به دستخط ائمۀ اطهار(ع) از نفیس‌ترین‌های گنجینۀ رضوی است، تصریح کرد: در این میان، قرآن منسوب به دستخط مبارک حضرت رضا(ع) در قرن 3 قمری به خط کوفی 16 سطری بر پوست آهوی نباتی در 27 برگ کتابت شده و جلد آن تیماج قهوه‌ای روشن است که توسط خانوادۀ مرحوم علامه سیدعلی نوری به دست حضرت آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی در سال 1338 خورشیدی به حرم رضوی اهدا شده است.

وی به برخی دیگر از نسخه‌های خطی رضوی اشاره کرد و گفت: نسخه‌های متعدد از«رساله ذهبیه» تألیف امام رضا(ع) در موضوع طب و حفظ سلامتی بدن و مزاج و مدیریت اغذیه و اشربه به زبان عربی در گنجینۀ رضوی موجود است که از جملۀ آن، نسخه‌ای در قرن 11 قمری به خط نستعلیق مختلف‌السطر بر 10 ورق کتابت شده و وقفی نادرشاه افشار است.

سوزنچی ادامه داد: «فقه الرضوی» از دیگر آثار منسوب به حضرت رضا(ع) با موضوع احکام فقهی به زبان عربی در محرم 1050 قمری در مشهد به قلم مظفرعلی خطیب اسفراینی به خط نسخ 19 سطری بر کاغذ حنایی آهارمهره در 194 ورق کتابت شده است.

وی اضافه کرد: «فقه الرضا(ع) التکلیف» منسوب به امام رضا(ع) شامل احادیث و اخبار روایت‌شده از آن حضرت در ابواب مختلف فقه وادعیه و آداب مکارم اخلاق به زبان عربی در قرن 12 قمری به خط نسخ بر کاغذ حنایی و نخودی آهارمهره در 233 برگ کتابت شده است.

وی با بیان این‌که نسخه‌های متعدد از «صحیفه الرضا» منسوب به امام رضا(ع) در موضوع احادیث رضوی شامل 225 تا 240 حدیث به زبان عربی در گنجینۀ رضوی موجود است ابراز کرد: از جملۀ آن، نسخه‌ای در رجب 1086 قمری در مشهد به خط نسخ 13 سطری بر کاغذ نخودی بر 34 ورق کتابت شده است.

مدیر ادارۀ مخطوطات آستان قدس رضوی به کتاب ارزشمند «اسماءالحسنی» اشاره و بیان کرد: شامل 109 نام خداوند متعال و بیان آداب آثار خواندن هریک از آن اسماء مقدسه به روایت از امام رضا(ع) به زبان فارسی به کتابت «عبدالجبار» است که در سال 1061 قمری به خط نستعلیق 10 سطری بر کاغذ حنایی بر 14 ورق کتابت شده است.

سوزنچی در پایان افزود: از دیگر نسخه‌های نفیس مرکز کتب خطی، «مسندالإمام الرضا(ع)» منسوب به حضرت رضا(ع) است که در موضوع چهل حدیث معتبر نبوی در مواعظ و اخلاق و آداب و معاشرت به زبان عربی به قلم اسکندربن حسین استرآبادی در سال 872 قمری به خط نسخ 15 سطری بر کاغذ نخودی آهار مهره بر 4 برگ کتابت شده است.

گفتنی است که این کتب خطی نفیس، در قالب نمایشگاهی به مناسبت دهۀ کرامت، تا پایان تیرماه 99 در موزۀ قرآن و نفایس آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.