شمارۀ 99 «خردنامۀ صدرا»

میراث مکتوب- شمارۀ ۹۹ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامۀ صدرا (بهار ۱۳۹۹) به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا و به مدیرمسئولی و سردبیری آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، منتشر شد.

مقالات این شماره به شرح زیر است:

سرمقاله / آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

نقش تفکر فلسفی ملاصدرا در فهم متون دینی / سیدحسین عظیمی‌دخت

بررسی ادراک حسی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا / محمدحسین مختاری

بررسی تطبیقی ادله تجرد نفس در اثبات تجرد خیالی از دیدگاه محقق طوسی و ملاصدرا / احمد عابدی‌آرانی، محمدرضا کریمی‌والا، محسن پیرهادی

هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه) / راضیه نیکی، سعید رحیمیان، عبدالعلی شکر

مسئلة جنسیت در رویکرد معرفت‌شناسانه ملاصدرا / مهناز مظفری‌فرد، علیرضا حسن‌پور، مجید ضیائی‌قهنویه

بررسی نقش قوای ادراکی و نحوه تعامل آنها در تحقق روِیا، وحی و سِحر (مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا) / عبدالرضا کوشکی، فروغ‌السادات رحیم‌پور

معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا / مریم فخرالدینی، جعفر شانظری، سیدمهدی امامی جمعه

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و مطالعه مقالات، می‌توانند به پایگاه kherad.mullasadra.org مراجعه کنند.