روزگار و آثار کمال خجندی

میراث مکتوب- هم‌زمان با هفتصدمین سالگرد تولد شیخ کمال خجندی و با هدف معرفی داشته‌‌های فرهنگی و هنری کشورهای عضو، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی اکو، اقدام به برگردان و چاپ کتاب «روزگار و آثار کمال خجندی» نموده است.

کمال خجندی، شاعر نامور و عارف سدۀ هشتم، از خجند برخاست و در تبریز چهره در نقاب خاک کشید. کمال خجندیِ شاعر، یکی از پیونددهندگان ملت‌‌هاست که اشعارش در قلمرو محیطی خاص نمی‌گنجد و زبان مشترک همۀ ملل اکو است.

دکتر مقصودزاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، از زمرۀ کمال‌‌شناسان برجسته‌‌ای است که سه دهه از فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را وقف تحقیق و بررسی احوال و آثار سخن‌سرای خجند نموده و با تصحیح و نشر و معرفی اشعار کمال، نقش مؤثری در شناخت بیشتر چهرۀ شاعرانه کمال و تعیین نمودن جایگاه او در تاریخ غزل‌سرایی داشته است.

نویسنده در کتاب حاضر کوشیده است که طی سه فصل، با بیان ابعاد مهمی از مسائل اجتماعی زمان کمال، تصویر روشنی از روزگار و آثار، افکار و اندیشه‌های تصوفی و عرفانی و همچنین ویژگی‌‌های زبان، مهارت شاعری و سبک سخنوری شاعر، به دوستداران ادب فارسی ارائه کند.

این کتاب که برای بار نخست توسط شاه‌‌منصور شاه‌‌میرزا خواجه‌‌اُف، کارشناس فرهنگی میز تاجیکستان، به فارسی برگردان شده است، از نظر گشودن عرصه‌‌هایی جدید در سیر کمال‌‌پژوهی و ارائۀ شِمایی واقعی از سیر کمال‌‌شناسی در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی و فکری، حائز اهمیت است.

کتاب «روزگار و آثار کمال خجندی»، اثر دکتر بدرالدین مقصودزاده است که با مقدمۀ سروَر بَختی، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو، و مقدمۀ دکتر نظام‌‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، گرد آمده و انتشارات مؤسسۀ فرهنگی اکو آن را در ۲۹۶ صفحه منتشر کرده است.