انتشار شماره جدید «تحقیقات فارسی» در هند

میراث مکتوب- شماره جدید مجلۀ «تحقیقات فارسی» از سوی گروه فارسی دانشگاه دهلی منتشر شد. در حال حاضر، سردبیری این مجله را، که به صورت سالنامه منتشر می‌شود، پروفسور راجِندر کُمار، مدیر گروه فارسی دانشگاه دهلی، برعهده دارد.

 

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

پیشگفتار / ویراستار (پروفسور راجِندرَ کُمار)

طنز در دیوان خروس لاری / پروفسور علیم‌اشرف خان

شاه و پری در نمایشگاه و کروم اروشی از کالیداس / دکتر مریم خلیلی جهانتیغ و دکتر فاطمه وظیفه‌دان ملاشاهی

سرمد در کوی دوست / پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی

چشم‌اندازی از ادبیات داستانی ایران / دکتر حسین پاینده

شاهنامه فردوسی در زبان اردو / پروفسور راجِندرَ کُمار

تاریخچه کبوتربازی دهلی / دکتر مهتاب جهان

سیدجمال‌الدین افغانی و هندوستان / دکتر علی‌اکبر شاه

ردپای روایت‌های ملی در مرزبان‌نامه / دکتر محمد بارانی، یعقوب فولادی

تأثیر شاهنامه فردوسی در هندوان حماسه‌سرای شبه‌قاره / دکتر جابری‌نسب

نظام استادی شاگردی در خوشنویسی / دکتر حمید‌رضا قلیچ‌خانی

روابط هند و ایران از دیدگاه توزک جهانگیری / دکتر ضیا‌الرحمان

فروغ فرخزاد و شعر اعترافی در ادبیات معاصر ایران / دکتر مختار احمد

ملک‌الشعراء محمد‌تقی بهار / دکتر ظفر امام

نگاهی به شرح شادمانی (شرح قصائد خاقانی) / دکتر خورشید احمد

قصاید بیرم‌ خان / دکتر نازنین

ویژگی‌های شعر داراشکوه / دکتر رضیه سلطانه

محمود دولت‌آبادی و جای خالی سلوچ / سُشیل کار

نگاهی اجمالی بر وقایع نعمت خان عالی / محمد عامر

آگاهی پایان‌نامه فهرست دکتری و پیش‌دکتری بخش فارسی دانشگاه دهلی

برای دسترسی به متن کامل شمارۀ جدید مجله تحقیقات فارسی کلیک کنید.