انتشار شمارۀ جدید «مطالعات ایرانشناسی» دانشگاه اوساکا

میراث مکتوب- شانزدهمین شماره نشریه تخصصی «مطالعات ایرانشناسی» (IRAN KENKYU) با مقالاتی از اساتید و ایرانشناسان ژاپنی و پژوهشگران ایرانی منتشر شد.

در این مجموعه که به صورت سالانه از سوی گروه زبان فارسی و ایرانشناسی دانشکده زبان‌های خارجی و مطالعات تکمیلی زبان و فرهنگ دانشگاه اوساکا منتشر می‌شود، مقالات و نوشته‌هایی از هاشم رجب‌زاده، بهنام جاهدزاده، چیساکا تومویو، انومورو آکیرا، حسن رضایی باغ بیدی، صادقی علی افشار، سارا سعیدی، موری شیگو، ساتو هیدنوبو، کینوشیتو میکی، مریم صابری و محمد اخگری منتشر شده است.

از جمله برخی از مهمترین عناوین مقالات چاپ شده در این شمارۀ نشریۀ ژاپنی مطالعات ایرانشناسی می‌توان به نشان‌داری در افعال زبان فارسی از نظر ساخت‌واری و پیش‌بینی دشواری‌های یادگیری زبان‌آموزان، مهریه‌های مشتمل بر غلام و کنیز در عقدنامه‌های دوره قاجار، عنوان ساسانی تجدید نظر شده، آیا همۀ لغات دساتیری برساختۀ پیروان آذر کیوان است؟، صنعت تشبیه در اشعار رشیدالدین وطواط، برخی یادداشت‌ها در مورد اصول‌شناسی جدید پارسی، شعر در ترجمه فارسی ماجراهای حاجی بابا اصفهانی، و ضمیرهای احیاء کننده در فارسی، اشاره کرد.

بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌های فارسی رادیو ان اچ کی و مقایسه آن با برنامه‌های رادیو پارس تودی، نقش شورای نگهبان در خصوص انتخابات ایران، و اجتناب از ورزشکاران اسرائیلی توسط ایرانی‌ها: یک پرونده بین المللی جودو برخی دیگر از مقالات این نشریه است.

منبع: سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی