ارائۀ رایگان تصاویر نسخه‌های خطی کتابخانۀ دانشگاه تهران

میراث مکتوب- کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تصاویر تمامی نسخه‌های خطی خود را که در وبسایت این کتابخانه قرار دارد، به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.

این تصمیم مطابق مصوبه هیئت رئیسۀ دانشگاه تهران بوده و بر اساس آن، بدون محدودیت زمانی، تمامی تصاویر نسخ خطی این کتابخانه، که در حال حاضر بیش از 14 هزار نسخه است، قابل دسترسی است.

متقاضیان می‌توانند با ثبت نام و احراز هویت، نسخه‌های درخواستی را با جستجو بر اساس شماره نسخه، دریافت کنند.

لینک راهنمای دانلود نسخه:
http://utdlib.ut.ac.ir/Info/Introduce