شمارۀ 181 «آینۀ پژوهش»

میراث مکتوب- شمارۀ 181 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.

مطالب به چاپ رسیده در این شماره به شرح زیر است:

سرمقاله

مقاله

نسخه‌خوانی / رسول جعفریان

زبان شاهنامه و «برسری خوانی» / جویا جهانبخش

هویت واقعی عطارتونی / سید محمدحسین حکیم

کتابسازی سه چندان / جویا جهانبخش

نقد و بررسی کتاب

نسخه شناسی مصاحف قرآنی / مرتضی کریمی‌نیا

معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریه / سلمان ساکت، ملحیه گزی مراشک

پابرگ / جواد بشری

فرمانروایان «مصرح برجسته» / سعید پورعظیمی

سهام و دیار و ابن هنبال: خلق شخصیت های خیالی در برگردانی از جستاری کلامی / حمید عطائی نظری

«آینۀ پژوهش» دوماهنامۀ نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی است که به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، مدیرمسئولی محمدتقی سبحانی و سردبیری محمدعلی مهدوی‌راد منتشر می‌شود.