خدمات غیرحضوری کتابخانۀ ملک به پژوهشگران نسخ خطی

میراث مکتوب- کتابخانه و موزۀ ملی ملک، با توجه به توقف فعالیت و خدمت‌رسانی حضوری همه نهادها و مرکزهای فرهنگی کشور به دلیل احتمال گسترش ویروس کرونا، خدمات خود را به پژوهشگران حوزۀ کتاب به ویژه نسخه‌های خطی، به گونه غیر حضوری ارائه می‌دهد.

بر این اساس پژوهشگران می‌توانند در صورت نیاز درخواست‌هایشان را برای دریافت تصویر آثار گنجینه نسخه‌های خطی و چاپ سنگی و آثار موزه‌ای آثار کتابخانه و موزه ملی ملک به ایمیل‌های اعلام شده (ترجیحاً به هر آدرس ایمیل) از سوی این مؤسسه بفرستند.

پژوهشگران در صورت نیاز به دریافت اطلاعات و راهنمایی‌های بیش‌تر می‌توانند در ساعت‌های اداری (۸ تا ۱۶:۳۰) با کتابدار کتابخانه و موزه ملی ملک (آقای سمندری) به شماره تلفن 09191049923 تماس بگیرند.

آدرس ایمیل‌های اعلامی

library@malekmuseum.org

info@malekmuseum.org

tafreshi2000@yahoo.com

نمونه متن درخواست اولیه